Sport overdag groep

 

Al meer dan 24 jaar bestaat bij Budilia de sportoverdaggroep.
Toen de tafeltennisclub haar vaste stek kreeg in de Borgh en er overdag ook kon worden getafeltennist,startte Harrie van der Steen samen met zijn vrouw Agnes een z.g. “huisvrouwen tafeltennisgroep”.

Er was meteen al een enorme belangstelling en de groep bestond al vlug uit zo’n 15 tal personen.
Het bleek “een gat in de markt”.
Harrie heeft de groep meer dan 10 jaar training gegeven, tot Kitty Arets haar trainersdiploma haalde en de training overnam. Na zo’n 10 jaar training te hebben gegeven heeft Harry het stokje weer overgenomen van Kitty. Hij is momenteel de trainer van de ochtendgroep.
Toen het eerste mannelijke lid zich aanmeldde veranderde de naam van de groep in “Sportoverdaggroep”‘. Nu zijn de mannelijke leden in de meerderheid en spelen er nog slechts enkele dames.

Begonnen met leden tussen de 33- en 50 jaar , zien we nu een lichtelijke vergrijzing. Het oudste lid is 76 en het jongste lid is 40 jaar .
Wie zijn er lid van deze groep? Hoofdzakelijk zijn het huisvrouwen en gepensioneerde heren.
Maar ook parttimers en ploegenwerkers vinden hun weg naar deze ochtendgroep. (zowel dames als heren!)
De week dat er in de ochtend gewerkt wordt kan men op bv maandagavond een balletje komen slaan.
Zie hoofdstuk Recreanten voor meer informatie hierover.

Er wordt gespeeld in diverse niveau’s , nieuwkomers kunnen gemakkelijk instromen. Er wordt om de week getraind onder leiding van een gediplomeerd trainer, en de rest van de tijd wordt gevuld met het spelen van toernooitjes.
Verscheidene leden spelen ook nog competitie.
Ook zijn er regelmatig uitwisselingen met andere ochtendgroepen uit de regio.

Een keer per jaar maakt de groep een uitstapje, dit kan een fietsttocht zijn , gecombineerd met kegelen , bowlen of minigolven.
Ook zijn  uitstapjes geweest naar Antwerpen.

Omdat mensen steeds langer aktief blijven en sporten belangrijk blijft voor “gezond ouder worden”zien we de laatste jaren de ochtendgroep groeien. Momenteel zijn er zo’n 30 leden aktief op de ochtend.

Al met al een groep waar gezellig sporten ,bezig zijn en sociale kontakten op de eerste plaats staan.

Dinsdagochtend – Alle niveau’s                – 9.00 uur tot 11.30 uur.
Er wordt getraind en daarna vrij gespeeld
Donderdagochtend – Alle niveau’s           – 9.00 uur tot 11.30 uur.
Vrij spelen