Bestuur

     
Voorzitter Harry van de Steen (a.i) (harrysteen@live.nl) Secretaris Joop van Gaans (joopvangaans@ziggo.nl) Penningmeester PierreLooijmans(a.i.) (pierrelooijmans@hotmail.com)
Jeugdzaken Karin Lammers (karintafeltennis@outlook.com) Wedstrijdsecretaris JolandaAsveld (budilia.wedstrijdsecretaris@live.nl) Algemeen lid Henny van Kessel

Commissie

Technische Commissie

Harry van der Steen (harrysteen@live.nl)

Wilma van Houtum (wilmavanhoutum13@gmail.com)

Thean Vonken ( tv170461@gmail.com)

Kitty Arets (kitty-arets@hotmail.com)

Karin Lammers ( karintafeltennis@outlook.com)

De Technische Commissie stelt de competitieteams samen met wedstrijdsecretaris, stelt het jaarprogramma op, organiseert het dubbeltoernooi, clubkampioenschappen, vriendschappelijke uitwisselingen met andere clubs, uitstapjes naar evenementen en geeft natuurlijk training aan senioren, jeugd en parasporters.

 

PR Commissie
Kitty Arets (kitty-arets@hotmail.com)

Thean Vonken (tv170461@gmail.com)

Henny van Kessel (h.vankessel54@gmail.com )

Joop van Gaans    (joopvangaans@ziggo.nl)

Thean zorgt voor de contacten met de sponsors.Kitty zorgt voor artikeltjes in Grenskoerier en HAC, artikeltjes voor website, contacten met scholen, vrijwilligersorganisaties, gemeente, andere clubs e.d. Kitty zorgt voor technische artikelen op de website en bestuurlijke zaken zoals bv notulen. Kitty, Henny, Karin en Joop verzorgen de website. Henny organiseert recreanten cup, generatietoernooi, kaartavonden.