Op 25 mei 2018 is de AVG (AlgemeneĀ VerordeningĀ Gegevensbescherming) van kracht geworden.

Onze tafeltennisvereniging hecht grote waarde aan de naleving van de nieuwe regels met betrekking tot de gegevensbeschermingĀ van onze leden. We hebben daarom een Privacy Beleid opgesteld, waarin een en ander hieromtrent is vastgelegd.

Als bijlagen zijn toegevoegd, door op de link te klikken gaat u naar het document: