By   20 maart 2023

Beste leden,

Begin april 2023 zal de contributie van TTV BUDILIA voor het jaar 2023 van de bij de penningmeester bekende bankrekening geïncasseerd worden.

Voor de bedragen verwijzen wij naar bijgevoegde bijlage.

De penningmeester

Met vriendelijke groet,

TTV Budilia

Pierre Looijmans