By   2 juni 2021

Het bestuur heeft besloten, zoals ook al eerder aangeven, dat we op de basiscontributie voor het jaar 2021 in verband met Corona een korting geven van 50%. De competitierechten die wij ook aan de NTTB dienen af te dragen zullen we doorbelasten en dat gaat om € 27,- voor een senior lid en € 17,50 voor een jeugd lid en dat per competitie dus om respectievelijk € 54.- en € 35,- op jaarbasis.

Voor het jaar 2021 is de voorjaarscompetitie ieder geval niet doorgegaan dus gaat het in dit jaar om een bedrag aan competitierechten van € 27,- voor een senior en € 17,50 voor een junior.

De totaal contributiebedragen voor het jaar 2021 op een rijtje:

· Basiscontributie jeugdleden: € 82,- minus korting € 41,-

· Basiscontributie seniorleden: € 112,- minus korting € 56,-

· Competitierechten jeugdleden: € 17,50 per competitie

· Competitierechten seniorleden: € 27,- per competitie

De contributiebedragen, die eind in de eerste helft van juni 2021 geïncasseerd zullen worden, bedragen voor een basis lid jeugd € 41,- en voor een competitiespeler jeugd € 58,50 voor een basis lid senior € 56,- en voor een competitiespeler senior € 83,-

Contributie 2022

We hebben als bestuur voor de toekomst ook gekeken naar de contributie in zijn algemeenheid. We hebben hierbij vastgesteld dat Budilia in ieder geval een basisbedrag per lid nodig heeft om de vereniging draaiende te kunnen houden en dat ook doorbelast zullen moeten worden de bedragen die wij als tafeltennisvereniging aan de NTTB jaarlijks moeten afdragen, enerzijds een basisbedrag per lid dit jaar van 20,- en daarboven op voor de competitiespelers een bedrag aan competitierechten dit jaar van € 54,- voor een senior lid en van € 35,- voor een junior lid (dit is dan voor de voorjaars- en de najaars-competitie samen).

Het bestuur zal tijdens de jaarvergadering 2021, ergens in de 2e helft van dit jaar een voorstel doen voor de hoogte van de contributie vanaf 2022. Dit voorstel zal recht doen aan het bovenstaande en zal een lichte verhoging inhouden ten opzichte van de huidige bedragen. We hebben de contributie ook al drie jaar niet verhoogd omdat dat financieel gezien niet strikt noodzakelijk was, maar tijden veranderen.

Pierre Looijmans (penningmeester)