By   8 maart 2020
Beste leden,
Omstreeks half maart 2020 zal de contributie voor dit jaar weer van uw, bij ons bekende, bankrekening geïncasseerd worden.
Het bestuur heeft, in overleg met de kaderleden, besloten de contributie voor 2020 ongewijzigd te laten, evenals de competitierechten.
Op onderstaand overzicht kunt uw aflezen hoe hoog de contributiebedragen voor 2020 zijn.

Met vriendelijke groet,

T.T.V. BUDILIA Tafeltennis

Pierre Looijmans (penningmeester)