By   24 februari 2019
Beste leden,
Het nieuwe verenigingsjaar 2019 van onze tafeltennisvereniging is al weer een paar maanden oud en dat betekent dat er ook weer contributie betaald moet worden anders kunnen we de club niet draaiende houden.
Het bestuur heeft, in samenwerking met de overige kaderleden in een afgelopen week gehouden “Kadervergadering” besloten om de contributie voor het jaar 2019 ten opzichte van 2018 niet te wijzigen, ook de competitiebijdragen houden we gelijk.
In de bijlage zijn de contributiebedragen voor 2019 nog eens vermeld en ook de bedragen uit het recente verleden.
Omstreeks 15 maart 2019 zal de contributie 2019 geïncasseerd worden vanaf de bij ons van de leden bekend bankrekening.
 
Wij vragen jullie hierbij, daar rekening mee te houden en te zorgen voor voldoende saldo op de rekening, waarvoor bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

TTV Budilia

Pierre Looijmans (penningmeester)

Klik hier voor de bijlage