By   25 januari 2019

Op woensdag 13 maart vanaf 9.30uur a.s.zijn de recreantspelers van Budilia van harte welkom bij TTV DETATEC in Swalmen.

Ons oud lid Jen Broers tafeltennist daar bij de recreanten.

Wanneer je mee wilt gaan naar swalmen kan dit voor ongeveer 10 tot 15 personen.

Graag bij opgave even aangeven of je eventueel kunt rijden naar Swalmen.

Het adres is: HAR COX HAL  Peelveldlaan 42 Swalmen.

Je moet je opgeven bij Harry v/d Steen tijdens de training op dinsdag of via EMAIL: harrysteen@live.nl