By   22 mei 2018

Tijdens de laatste algemene leden vergadering is THEAN V0NKEN in het zonnetje gezet met haar 40 jarig jubileum,

maar daar kwam nog bij wegens haar verdiensten voor Budilia het” ERE LIDMAATSCHAP ” van de vereniging.

Ook werden NICOLE  DE  WERDT  en JACK  ABRAHAMS  in het zonnetje gezet met hun 40 jarig jubileum.

Tevens werdt team 9 gehuldigd met het behaalde kampioenschap

Een uitgebreid verslag van de prestaties van de mensen kunt u lezen in de bijgevoegde bestanden.

THEAN VONKEN 40 JAAR LID NICOLE  DE  WERDT 40 JAAR

THEAN VONKEN ERELID 2018

JACK ABRAHAMS 40 JAAR LID