By   28 maart 2018

De kaartavond afgelopen dinsdag in de Borgh is na een moeilijke start ( we wisten niet waar we de tafels

konden neerzetten om te kaarten i.v.m. de verbouwing ) toch gespeeld kunnen worden.

Met 15 personen in een kleine ruimte hebben we toch een gezellige kaartavond gehad, die soms wel heel luidruchtig was

i.v.m.de kleine ruimte. Ondanks deze iet wat mindere omstandigheden werd er tot de laatste ronde fanatiek gekaart voor de

nodige punten en was iedereen op het laatst toch tevreden. Hieronder volgt nog de totale uitslag van deze avond.

1: Wim Jacobs +135    5 : Harry de Werdt +52          9: Adriaan Schellekens – 20           13: Frans Davits -100

2: Wil Davits +104       6: Marcel Bennebroek +51    10 : Herman Clevis – 26                  14: Zus Brouns -103

3: Toon v Mierlo +81    7 : Harry v/d Steen +21         11 : Gunter Reineke -42             15: Alex Looymans -172

4: Ari Saanen +53       8 : Benny Neyssen +13          12 : Henny v Kessel -47