By   18 augustus 2017

Lengte van de wedstrijden

Afgelopen voorjaar is er binnen de afdeling zuid-west uitgebreid overleg geweest rondom de competitieopzet. Na het onderzoek is er gebleken dat de lengte van de wedstrijden voor veel teams een probleem is. Dit blijft een punt van aandacht. We hebben wat tips om de wedstrijden niet onnodig te vertragen. De afdeling heeft aan ons gevraagd om deze tips kenbaar te maken aan de competitiespelers van Budilia.

• Begin de wedstrijd op het aangegeven tijdstip. Dat wil zeggen als er 20.00 uur staat, start dan ook om 20.00 uur en niet om 20.15 uur. Zorg dat je als uitspelende vereniging uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.

• Volgens de reglementen is de maximale inspeeltijd 2 minuten. Houd je hier ook aan.

• Coaching/pauze tussen de games is reglementair vastgesteld op maximaal 1 minuut.

• Vermijd lange “pauzes” tussen de rally’s.