By   5 april 2017

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten, gelet op de positieve uitkomst van onze exploitatierekening 2016, om de contributie voor het jaar 2017 niet te verhogen.

Alleen de kosten voor competitie-spelende leden zijn door de NTTB wel verhoogd en die verhoging berekenen wij ook door in de contributie 2017 voor competitiespelers.

De contributiebedragen voor 2017 zijn als volgt:

  • Jeugdlid (basis) €  78,–
  • Jeugdlid (competitiespeler) € 112,– (was in 2016: € 110,–)
  • Seniorlid (basis) € 108,–
  • Seniorlid (competitiespeler) € 159,– (was in 2016: € 155,–)
  • Steunend lid € 17,–

De contributiebedragen 2017 zullen omstreeks 1 mei aanstaande van de opgegeven bankrekening automatisch geïncasseerd worden.

 

Budel, 3 april 2017

Namens het bestuur

Pierre Looijmans (penningmeester)