AVG

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden.

Onze tafeltennisvereniging hecht grote waarde aan de naleving van de nieuwe regels met betrekking tot de gegevensbescherming van onze leden. We hebben daarom een Privacy Beleid opgesteld, waarin een en ander hieromtrent is vastgelegd.

Er dienen echter ook nog wat zaken expliciet geregeld te worden, zoals:

  • het sluiten van verwerkersovereenkomsten met externe partijen (NTTB, Webmaster e.d.)
  • het sluiten van vrijwilligersovereenkomst;
  • geheimhoudingsverklaringen t.b.v. geautoriseerde personen;
  • toestemmingsverklaringen van nieuwe- en bestaande leden.
Met de uitvoering hiervan zijn Karin Lammers en Pierre Looijmans nog bezig.
Als bijlagen zijn toegevoegd, door op de link te klikken gaat u naar het document: