Tafeltennis tijdens Corona

By   29 juni 2020

We mogen op donderdag 2 juli weer gaan tafeltennissen, maar wel volgens strenge regels, vastgelegd in een protocol.

Verzoek aan iedereen om dit protocol goed te lezen en je ook aan dit protocol te houden als je komt tafeltennissen.

Voor vragen kun je altijd terecht bij Harry v/d Steen, Karin Lammers,

Joop van Gaans, en Henny van Kessel.

Beste Budilia leden,

In overleg met het bestuur van de Borgh hopen we vanaf 1 juli de tafeltennis activiteiten weer langzaam op te starten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de NTTB. 

Wij als bestuur zijnde hebben een aantal zaken moeten afspreken met de Borgh hoe wij de komende tijd het e.e.a. moeten organiseren.

 Dan gaat het vooral over de invulling van de avonden en de richtlijnen die we moeten hanteren volgens het protocol van de Borgh.

Je dient je in de praktijk ook aan deze richtlijnen te houden en de corona verantwoordelijke op de bewuste avond is hier ook verantwoordelijk voor. Volg de aanwijzingen van deze persoon altijd op.

Maandagavond 18.30-20.00u Karin, 20.00-21.00u Henny en Alex

Dinsdagochtend Harry en Joop

Donderdagochtend Joop en Karin

We hebben met de Borgh afgesproken dat er maximaal 9 tafels opgezet mogen worden wat inhoudt dat er maximaal 18 personen kunnen tafeltennissen in de zaal. ( per tafel 4 vierkante meter).

Het is verplicht om de handen te ontsmetten bij binnenkomst van de Borgh en in de zaal.

Hier wordt een tafel voor ingericht waar je tussendoor ook je handen kunt ontsmetten.

We houden altijd 1,5 meter afstand.

Omkleden doen we in de zaal, er zullen stoelen aan beide lange zijden opgesteld worden met een afstand van 1,5 meter waar je je kleren op kunt leggen.

Douchen doen we thuis .De kleedruimte mag niet gebruikt worden.

Na je speeltijd dien je de zaal meteen te verlaten en eventueel kun je een consumptie nuttigen in de foyer. ( zie hiervoor het tijdschema op de betreffende dagen ).

Je mag pas op de aangegeven tijd van je groep de zaal in.

Na de speeltijd dienen de tafels ingeklapt te worden en tegen de lange zijde van de bibliotheek gezet te worden en tevens moeten de randen ontsmet worden, dit om de zaal weer corona proof te maken.

We hebben een aparte ingang en een uitgang.( ingang dubbele deur t.o. bar uitgang deur in de zaal naar toilet),

Bij binnenkomst schrijf jij je in op de presentielijst met je naam op het prikbord, neem je eigen pen mee.

Dubbelen is niet toegestaan.

Er komen een beperkt aantal ballen op de tafel te liggen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje of handschoenen zijn toegestaan.

Dan nu de speeldatums die we hebben afgesproken met de Borgh.

Vanaf 2 juli spelen we weer elke dinsdagmorgen en donderdagmorgen vanaf 09.00 tot 11.00 uur met een maximum van 18 personen in de zaal.

Indien er meer aanwezig zijn wachten in de zaal op aan te wijzen plek door corona verantwoordelijke.

Na de speeltijd de tafels inklappen en desinfecteren. Vervolgens tegen de muur van de bibliotheek neerzetten.

Donderdagavonden is er GEEN trainen. Er worden met uitzondering van de jeugd geen trainingen gegeven.

Vanaf maandag 6 juli wordt er gespeeld van 18.30uur tot 19.55 uur door de jeugd en competitie spelers en vanaf 20.00-21.00u de recreanten.

De Borgh is nadien nog tot ongeveer 22.00 uur geopend voor een consumptie te nuttigen in de foyer.

Maandag 10 augustus is de Borgh gesloten en kunnen we niet tafeltennissen.

Het ligt in de bedoeling dat we per 1 september weer als vanouds kunnen gaan tafeltennissen maar ook hier moeten we een slag om de arm houden i.v.m. de corona crisis.

Wij als bestuur hopen dat het e.e.a. zo duidelijk is en dat we zonder problemen deze moeilijke tijd doorkomen en wensen iedereen weer veel tafeltennis plezier.

P.S. Vragen kun je altijd stellen aan het bestuur.